Monthly Archives: May 2018

Giá trị thương hiệu của dự án One Verandah MapleTree – dự án Vinhomes

Bất kì một khách hàng cũng quan tâm đến thương hiệu vì thương hiệu chính là tài sản vô giá, là thước đo cho mức độ phát triển của doanh nghiệp. Vậy thì giá trị thương hiệu của dự án One Verandah Quận 2 là như thế nào? Đây là câu hỏi quan trọng đang được khách hàng đưa ra ...

Read More »